អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សម្តេចតេជោ ជំរុញឱ្យអាស៊ាន-ចិន កាត់បន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីពង្រីកវីសាលភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ច
២. ​កម្ពុជាប្រមូលពន្ធបានជាង២ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិកក្នុងរយៈពេល៨ខែ នៃឆ្នាំ២០២២
៣. តំបន់​ផែ​ស្ងួត​នៅក្នុង​ប្រទេស​ឡាវ មាន​គម្រោង​ត​ភ្ជាប់​ផ្លូវ​ដែក​មក​កាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា
៤. កម្ពុជា​ប្តេជ្ញា​អភិវឌ្ឍ​បន្ថែម​ទៀត​នូវ​ថាមពល​កកើតឡើង​វិញ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Employers in Malaysia urged to support employee training
2. Philippines sees wider 2022, 2023 c/a deficits on global risks
3. China’s industrial output up 3.6% in first eight months

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩-៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin