អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សមាគម ចំនួន២ ចុះអនុស្សារណៈក្នុងភាពជាដៃគូ លើការនាំចេញផលិតផលរបស់កម្ពុជា ទៅកាន់ទីផ្សារកូរ៉េ
២. ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​ន៍​សេដ្ឋកិច្ច ​​ប្រកប​ដោយ​​ភាព​​ធន់​នៅ​កម្ពុជា ​​ដែល​មាន​ទឹក​ប្រាក់ ​៦៥​​លាន​ដុល្លារ​ ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើ​រការ
៣. កម្ពុជា​ បាន​ងាក​មកប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ផ្កាយរណប ​ក្នុង​ការនាំ​ផ្លូវ​ហោះហើរ​ជំនួស​ប្រព័ន្ធ​បច្ចុប្បន្ន
៤. WIPO អបអរសាទរចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Minimum corporate bond par value raised 1,000 times
2. China’s rice imports jump over 42% in Jan-Aug amid low prices
3. Euro area sees annual 4% rise in Q2 2022 labour costs; 4.4% jump in EU
4. Bangladesh’s garment exports grew 26.1% in July-Aug 2022

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin