អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា​កំណត់​គោលដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចំនួន ៤ ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​កា​រព​ន្លឿ​ន​ការ​ងើប​ឡើងវិញ និង​ការលើកកម្ពស់​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច
២. ​អាម៉េរិកនៅតែជាទីផ្សារធំរបស់កម្ពុជាក្នុង«នាំចេញ»នៅ៨ខែចុងក្រោយ ឆ្នាំ២០២២នេះ
៣. តម្លៃ​សំបុត្រ​យន្ត​ហោះ​បាន​ធ្លាក់ចុះ​ចន្លោះ​ ២០-៥០%
៤. កម្ពុជា​បង្ហាញ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ លើគម្រោង​រថភ្លើង​ក្រោមដី​នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Low labour costs, large workforce drive Singapore start-ups in Vietnam
2. Ministry to step up export promotion to meet target
3. China to double down on stabilizing foreign trade, foreign investment
4. US textiles & apparel imports up 29.83% in January-July 2022

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin