អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ជប៉ុនប្ដេជ្ញាចិត្តជំរុញការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យកាត់ដេរនិងបង្កើនការនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជា
២. កម្ពុជានឹងសម្ពោធការនាំចេញ «ផ្លែមៀនស្រស់» ជាលើកដំបូងទៅទីផ្សារចិននៅថ្ងៃទី២៧តុលា
៣. ក្រុមហ៊ុនចិន មានបំណងបើករោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនី
៤. FTC នឹង​ចូលរួម​ជួយ​លើកកម្ពស់​ការផលិត​ចំណី​អាហារ​នៅ​កម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. TAT stumped on budget
2. Singapore’s core inflation rises further to 5.3% in September, edging toward 14-year high
3. China’s exports jumped 13.8% YoY to 17.67 trn yuan in 2022
4. Russian exports jump over 25% in Jan.-September

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧-៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin