អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្មករធ្វើការថ្ងៃឈប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានសិទ្ធិទទួលនូវប្រាក់បន្ថែម
២. សាលាពហុបច្ចេកទេសអង្គររៀបចំពិព័រណ៍ការងារចែករំលែកឱកាសការងារដល់យុវជន
៣. Switch Garment ប្រកាស​ភាពជា​ដៃគូ​ជាមួយ​ក្រសួង ២ ​របស់​រដ្ឋ
៤. គយចិនទទួលស្គាល់ចម្ការមៀនចំនួន៧៤ ​និងរោងចក្រវេចខ្ចប់៨ របស់កម្ពុជាសម្រាប់នាំចេញទៅចិន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Employment Act implementation set for further delay in Malaysia
2. China’s rare earth export price hits record high in August as global supplies tighten
3. Bangladesh bank eases rules for exporters to retain USD

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១-១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin