អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. បារាំង ជ្រើសរើសកម្ពុជា ធ្វើគំរូនាំមុខគេក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហ-ប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរណ៍
២. ចំណូល​ពី​ទេសចរ​អន្តរជាតិ​នៅក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២១ មាន​ត្រឹម ១៨៤ លាន​ដុល្លារ
៣. Cambodia to support SMEs and the agriculture sector
៤. PPWSA posts profit increase to $31.7 million last year
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. NESDC bullish on growth prospects
2. China plans bigger tax cuts in 2022 to prop up slowing growth
3. Ukraine-Russia tensions: Oil surges on supply fears
4. Virginia Senate blocks repeal of minimum wage increase

Related posts

លិខិតជូនពរ ជូនចំពោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន និងលោកជំទាវ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin