អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ADB កំពុងរៀបចំគម្រោងជំនាញសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគត ដើម្បីជួយឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ឱ្យប្រសើរឡើង
២. ៨ខែឆ្នាំនេះ ការប្រមូលចំណូលថវិការដ្ឋ សម្រេចបាន ៤ពាន់លានដុល្លារ ស្មើនឹង៧០% នៃច្បាប់ថវិកាជាតិ
៣. សមាគម​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​-ចិន​ ជំរុញ​ឲ្យ​អ្នក​វិនិ​យោគិន​កុំ​បោះបង់​ជំនឿ​មក​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា
៤. កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី នឹងខិតខំលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Weak baht, food shipments aid exports
2. Central bank to raise credit quota for ‘healthy’ banks
3. China’s textiles & apparel exports at $189.353 bn in Jan-July 2022
4. UK economy goes into contraction in Aug, prospects darken: IHS Markit

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin