អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១-២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ចេញទៅទាក់ទាញវិនិយោគិនជប៉ុន កំពុងប្រតិបត្តិការនៅថៃ ឱ្យមកពង្រីកខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនៅកម្ពុជា
២. បារាំង​​ បង្ហាញ​ជំហរ​ក្នុងការ​លើកកម្ពស់​ការ​ធ្វើ​ធុរកិច្ច​ និង​វិនិយោគ ​នៅ​កម្ពុជា
៣. ឧស្សាហកម្ម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​បន្ត​មាន​កំណើន​ខ្ពស់​ក្នុង​ឆ្នាំ​២​០​២​២
៤. កម្ពុជា​ស្ថិត​ក្នុងចំណោម​២​០​ប្រទេស​ដែល​​ចិន​ជ្រើសរើស​សម្រាប់​ការធ្វើដំណើរ​ទៅក្រៅ​ប្រទេស​ឡើងវិញ​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. AMRO revises Vietnam’s 2023 GDP upward despite regional slowdown
2. Anutin talks trade and investment
3. China’s economy to see robust recovery this year
4. Bangladesh-Turkey Business Forum to synergies textile sector

Related posts

កិច្ចសម្ភាសការងារប្រចាំខែ

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin