អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ភ្នំពេញ​ បង្កើត​​ការងារ​បានជាង​ ៤​សែន​កន្លែង​ គិត​ត្រឹម​ខែសីហា​ឆ្នាំនេះ
២. រោងចក្រ​ដំឡើង​រថយន្ត Toyota នឹង​លេចឡើង​ឆាប់ៗ​
៣. ក្រុមហ៊ុន​បញ្ចេញ​លក់ Onion T1 បាន​ប្រមាណ ​៥០០ ​គ្រឿង
៤. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ការអនុវត្តច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ ពាក់ព័ន្ធការធ្វើធុរកិច្ចប្រេងឥន្ធនៈ និងម្ហូបអាហារនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Diesel tax cut likely to be extended
2. International Companies Struggle to Get Dollars in Myanmar
3. China’s CPI rises by 2.5% in August; growth slows down, in sharp contrast to inflationary pressure faced by US
4. CEPA may change India-Bangladesh textile trade equation

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin