អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជាអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីៗចំនួន១២៣ ក្រោមទុនវិនិយោគជិត ៣៣០០លានដុល្លារ នៅរយៈពេល៨ខែ​ ឆ្នាំនេះ
២. សម្តេចតេជោ វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរក្សាបាន កំណើនពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា និងថៃ ទោះក្នុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩
៣. ធនាគារ១០ ជាដៃគូទទួលប្រាក់ពន្ធ, មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពន្ធដារ ស្នើឲ្យបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ផ្តល់សេវាទទួលប្រាក់ពន្ធ ឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ
៤. ​​​​EuroCham ជំរុញ​ឱ្យ​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​កម្ពុជា​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​កកើត​ឡើងវិញ​​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Headline inflation meets forecast in August, may have peaked
2. Agro, forestry, aquatic exports surge 13% in eight months
3. China’s trade likely lost steam in Aug as demand shrinks – Reuters poll
4. July industrial producer prices rise 4% MoM in euro area, 3.7% in EU

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin