អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារ ប្រកាសបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូន កម្មការិនីសម្រាលកូនដែលធ្លាប់ព្យួរការងារ​ ផ្នែកវាយនភណ្ឌ
២. រដ្ឋាភិបាល៖ វិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្មរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២៣ក្នុងរង្វង់ ៦,៦%
៣.​ កម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីគំនិតផ្តួចផ្តើម «ខ្សែក្រវាត់​និង​ផ្លូវ» ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច
៤. ស្ថានភាព​ល្អ​ប្រសើរ​នៃ​ការ​រីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូវីដ ១៩ ជំរុញ​ការ​ងើប​ឡើង​វិញ​វិស័យ​ទេសចរណ៍
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. HCMC’s largest garment market delays rent hike after vendors’ threat to leave
2. Cooking gas price to rise slowly
3. Lao gov’t to revise key economic targets amid rising inflation
4. Indonesia prepares more digital talent for the workforce

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin