អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. CDC អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ ៥ មាន​ទឹកប្រាក់​ជិត $៨៣ លាន
២. វិនិយោគិនបរទេស មើលឃើញអំពីសក្ដានុពលវិនិយោគ នៅកម្ពុជា
៣. សហព័ន្ធស្រូវអង្ករ៖ អង្ករកម្ពុជា អាចឡើងថ្លៃបាន អាស្រ័យលើកត្តាធម្មជាតិ
៤. វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ របស់ចិនជួយជីវិត និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា​​​​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. President suggests Lotte Group increase investments in Vietnam
2. July 2022 export, import unit value indices up 1.6%, 0.3% respectively
3. Sri Lanka secures IMF staff-level pact for 2.9 bln USD loan
4. Russia’s energy influence over Europe ‘is nearly over’ as bloc races to shore up winter gas supplies

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin