អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. CDC អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ ៥ មាន​ទឹកប្រាក់​ជិត $៨៣ លាន
២. វិនិយោគិនបរទេស មើលឃើញអំពីសក្ដានុពលវិនិយោគ នៅកម្ពុជា
៣. សហព័ន្ធស្រូវអង្ករ៖ អង្ករកម្ពុជា អាចឡើងថ្លៃបាន អាស្រ័យលើកត្តាធម្មជាតិ
៤. វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ របស់ចិនជួយជីវិត និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា​​​​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. President suggests Lotte Group increase investments in Vietnam
2. July 2022 export, import unit value indices up 1.6%, 0.3% respectively
3. Sri Lanka secures IMF staff-level pact for 2.9 bln USD loan
4. Russia’s energy influence over Europe ‘is nearly over’ as bloc races to shore up winter gas supplies

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin