អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រោងចក្រ​ផលិត​ចំណី​សត្វ​តម្លៃ​ជាង $៥០ ​លាន នឹង​ដំណើរការ​នៅ​ដើមឆ្នាំ​ ២០២៣
២. អគ្គនាយក CSX: ត្បិតមូលបត្ររដ្ឋទទួលបានផលចំណេញទាប តែមានកម្រិតហានិភ័យស្ទើរតែគ្មាន
៣. រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលី ពិភាក្សាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម
៤. ​​​​ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ចុះសិក្សាពី កសិកម្មទំនើបខេត្តកំពង់ធំ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. E-commerce: the key to increase bilateral trade between Vietnam and the UK
2. Malaysia central bank to deliver two more 25-bp rate hikes this year
3. Europe’s Russian energy crisis is escalating and so are the costs

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin