អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រោងចក្រ​ផលិត​ចំណី​សត្វ​តម្លៃ​ជាង $៥០ ​លាន នឹង​ដំណើរការ​នៅ​ដើមឆ្នាំ​ ២០២៣
២. អគ្គនាយក CSX: ត្បិតមូលបត្ររដ្ឋទទួលបានផលចំណេញទាប តែមានកម្រិតហានិភ័យស្ទើរតែគ្មាន
៣. រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលី ពិភាក្សាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម
៤. ​​​​ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ចុះសិក្សាពី កសិកម្មទំនើបខេត្តកំពង់ធំ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. E-commerce: the key to increase bilateral trade between Vietnam and the UK
2. Malaysia central bank to deliver two more 25-bp rate hikes this year
3. Europe’s Russian energy crisis is escalating and so are the costs

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin