អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ជួយ​ដល់​ការ​ស្តារ​នីតិសម្បទា​ពលករ​កម្ពុជា
២. ទុនវិនិយោគជប៉ុននៅកម្ពុជាកើនឡើងប្រមាណ​ $២,៩ពាន់លានត្រឹមដើមឆ្នាំ២០២២
៣. ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-តួកគីក្នុងឆ្នាំ២០២១ កើនឡើងជាង២% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន
៤. ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ចំនួន១៤៦ ទទួលកម្ចីសរុប $២០លាន ពីគម្រោងហិរញ្ញប្បទានស្ដារវិស័យទេសចរណ៍ឡើងវិញ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Sustainability and circularity a necessity for Vietnamese textiles
2. Unemployment lowest since start of outbreak
3. US’ real GDP decreases at annual rate of 0.6% in Q2 2022
4. ‘Lives at risk’ without more help on energy bills

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២០-២១ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin