អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. Minebea នឹង​វិនិយោគ​ប្រាក់​ $៤៥ ​លាន​​ លើ​ថាមពល​សូឡា
២. អគ្គនាយក ARDB ប្រជុំជាមួយតំណាងអង្គការ IFAD ស្វែងរកយុទ្ធសាស្រ្តពង្រឹងការផ្តល់ឥណទានដល់កសិករខ្នាតតូច
៣. កន្លែង​ជួល​ស្នាក់នៅ​ជាង​ ៧០%​ បើក​ដំណើរការ​ឡើងវិញ​ បន្ទាប់ពី​វិបត្តិ​កូ​វីដ​ ១៩
៤. Economic land concessions revenues just $2M
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam attracts nearly $17 billion in FDI in eight months
2. Thailand’s international arrival number will hit 10 million by year-end, TAT avows
3. Malaysia’s inflation up 4.4% yoy in July 2022
4. China’s industrial performance recovers despite dip in profits: NBS

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin