អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២


ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញ​សម្លៀកបំពាក់ និង​ស្បែកជើង មាន​តម្លៃ​ជាង $៨,៦ ពាន់លាន
២. ពលករ​កម្ពុជា​ផ្ញើ​ប្រាក់​មក​ស្រុក​​កើន​ឡើង​ដល់​ជិត ​ ២​,​៧​ ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុងឆ្នាំនេះ
៣. កម្ពុជាទទួលចំណូលជិត ៧០០លានដុល្លារ ពីការនាំចេញកង់ នៅ៩ខែឆ្នាំនេះ
៤. CDC បាន​អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ​រោងចក្រ​ផលិត​អំពូល និង​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក ចំនួន៤
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. IMF projects Thai growth of 2.8%
2. Vietnam should make most of ‘golden time’ to boost exports to EU: diplomat
3. China PPI up 0.9% in September
4. US inflation rises more than expected in September

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤-៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin