អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការបញ្ជាទិញ​ផលិតផល​កាត់ដេរ​ពី​ទីផ្សារ​តំបន់​អឺរ៉ុប អាច​នឹង​ធ្លាក់ចុះ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​២
២. កម្ពុជាចម្រាញ់រ៉ែមាសបាន ៣,៥៤៣គីឡូក្រាម និងចំណូលបានពីសួយសារជាង ៥លានដុល្លារ គិតត្រឹមដើមខែសីហាឆ្នាំនេះ
៣. ការ​ដាក់​ម៉ាក​អង្ករ​សមូហ​ភាព​ជួយ​រក្សា​តម្លៃ​ដល់​កសិករ និង​ជំរុញ​ការនាំ​ចេញ​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ
៤. តម្លៃ​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​នៅ​កម្ពុជា​ បានចាប់ផ្តើម​ថយចុះ​ជា​បណ្តើរៗ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam’s economic growth forecast at 7.5% in 2022: World Bank
2. China’s bank buys 2 billion yuan of reverse repos to maintain liquidity
3. Government: Expects labour migration to hit an all-time high this year

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin