អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. NEA សហការជាមួយAEON Cambodia រៀបចំកិច្ចសម្ភាសន៍ការងារដោយផ្ទាល់ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍
២. ចិន នាំមុខគេ៤ឆ្នាំជាប់គ្នា ដែលបានទិញអង្ករពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេ
៣. ផែនការ​នាំ​ត្រី​ប្រា​ទៅ​ប្រទេស​ចិន ​យឺត​ជាង​ការរំពឹងទុក
៤. កម្ពុជា​-​អ៊ី​ស្រា​អែល​ ​នឹង​ចុះ​អនុស្សរណៈ​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​​ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​នេះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam’s economic recovery to accelerate remarkably in H2: Standard Chartered
2. Malaysia postpones enforcement of shorter working hours
3. As Western consumers feel the pinch of rising inflation, Bangladesh’s apparel industry is under pressure
4. US shares fall on threat of interest rate rises

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin