អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការ​វិនិយោគ​ក្នុងស្រុក​កើន​ឡើង​ជិត​ ​១​,​៦​ ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ
២. ក្រុមហ៊ុន SUMI ពង្រីក​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន​​នៅ​ក្នុង PPSEZ
៣. កំណើន​នៃ​ការ​នាំ​ចេញ​ផ្លែ​ឈើ​ទៅ​​ចិន​ បង្ហាញ​ពី​ប្រសិទ្ធភាព​នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី កម្ពុជា-ចិន
៤. វិស័យអចលនទ្រព្យមានសារៈសំខាន់ ចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Farmers grow excess fruit, but processors cannot buy enough
2. Indonesia central bank says to ensure QE-era bond sales do not disrupt market
3. China’s export container shipping index up in June
4. Ukraine war: Russia denies causing global food crisis

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin