អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារ៖ ពលករខ្មែរមានសិទ្ធិដូចពលករបរទេសដទៃដែរ
២. សមាគម​ផលិតផល​ធ្វើដំណើរ និង​ស្បែ​កនៅ​កម្ពុជា ប្រកាស​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​
៣. CDC អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ​បន្ទះ​សូឡា
៤. កម្ពុជា​នឹង​ដាក់​ចេញ​គោលនយោបាយ​ ពិសេស​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវទេសចរ​គុណភាព
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam’s manufacturing output continues to rise
2. Thai central bank to raise rates on August 10 as inflation surges
3. Myanmar central bank weakens official fx rate for kyat currency by 13.5%
4. China, Bangladesh pledge to strengthen partnership, deepen cooperation

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០-១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin