អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ឱកាសការងារជាង ១,០០០កន្លែង ត្រូវបានផ្តល់ជូន នៅក្នុងពិព័រណ៍ការងារ នាពេលខាងមុខ
២. កម្មកររោងចក្រជាង៥ម៉ឺននាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងផ្តល់ជូនប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
៣. កម្ពុជា​អាច​បាន​ចំណូល​ជាង $២៥​ លាន​ ពី​ប្រេង​ឆៅ​ជិត ៣០ ​ម៉ឺន​បារ៉ែល​
៤. Cambodia-Thailand trade shows promising growth
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Gasoline products entitled to 10% discount on preferential import tax
2. Malaysia’s economy likely grew at the fastest pace in a year in April-June
3. Nervous calm as dollar braces for inflation test

Related posts

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin