អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. Standard & Poor: កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​នឹង​កើន​ឡើង​ប្រមាណ ៦,៣% នៅ​ឆ្នាំ ២០២២ នេះ
២. កម្ពុជានាំចេញកសិផលមានតម្លៃ $១,៩៤ ពាន់លាន ទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
៣. សំណើ​ចំនួន ១៩​ ក្នុង​គម្រោង​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​តម្លៃ​ $១៥០ លាន​​​ ត្រូវ​​បាន​អនុម័ត​
៤. កម្ពុជា-ថៃ ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពីភស្តុភារកម្ម
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Textile, garment industry exports on target to hit $43b this year
2. Central bank pledges gradual monetary policy adjustments
3. Malaysia’s inflation up 3.4% in June 2022
4. China’s largest policy bank disbursed US$27 billion loans for infrastructure stimulus

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin