អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. សមាគមជប៉ុន-កម្ពុជាសន្យាទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជប៉ុន ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកម្ពុជា
២. ដើមឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាទទួលទេសចរអន្តរជាតិ៤០ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះមានភ្ញៀវចិន២៥.០០០នាក់
៣. ការ​នាំចូល​រថយន្ត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២២ មានតម្លៃ​ជិត $១,៥ ​ពាន់​លាន
៤. SERC នឹងដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​គម្រោង​វិនិយោគ​រួម​ឆាប់ៗ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Textile industry faces headwinds in 2023 after poor results in Q4
2. Many workers ill-prepared for old age
3. Philippine inflation beats expectations, lifts chance of bigger rate hike
4. China unveils plan to steer economy toward high-quality development

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin