អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សម្តេច​ ​ ​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​សន្សំសំចៃការ​​ប្រើអគ្គិសនី
២. កម្ពុជាបន្តជំរុញ និង​ពង្រីក​​ការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​ទាញ​វិនិយោគ​ពី​អេ​មី​រ៉ា​ត​អារ៉ាប់​រួម​
៣. ទំនិញនាំចេញសក្ដានុពលទាំង១០ របស់កម្ពុជានឹងត្រូវជ្រើសរើសដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីFTA
៤. ការនាំចេញ​អង្ករ​ទៅ​ប្រទេស​ចិន​ នឹងមាន​សម្ទុះ​វិញ​នៅពេល​ព្រំដែន​បើកទូលាយ​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Gold prices tumble as dollar gains against euro
2. Families in Laos Face New Economic Challenges as Impact of Covid-19 Recedes
3. IMF pegs Vietnam growth at 6%
4. Sri Lanka central bank raises rates, targets inflation despite contraction in economy

 

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩-២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin