អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.គ្រោះថ្នាក់​​ការងារ​​នៅ​​កម្ពុជា​​ថយ​ចុះ២៥,៨៤%​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១
២. សហជីព​មួយ​ស្នើ GMAC អន្តរាគមន៍​ទៅ​ថៅកែ​រោងចក្រខេនស្ព័​ត-​ស៊ូ គោរព​ច្បាប់​សហជីព
៣. GVT Motor ​បណ្តាក់ទុន $១៥,៦​លាន​ ​ លើ​រោង​ចក្រ​ដំឡើងរថយន្ត
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Economic expert talks solutions for economic growth amid challenges
2. Government mulls ways to keep State Oil Fund from sinking
3. Chinese scholars at a forum in Beijing blast US for disrupting global economic order
4. UK economic outlook has deteriorated, Bank of England warns

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin