អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.គ្រោះថ្នាក់​​ការងារ​​នៅ​​កម្ពុជា​​ថយ​ចុះ២៥,៨៤%​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១
២. សហជីព​មួយ​ស្នើ GMAC អន្តរាគមន៍​ទៅ​ថៅកែ​រោងចក្រខេនស្ព័​ត-​ស៊ូ គោរព​ច្បាប់​សហជីព
៣. GVT Motor ​បណ្តាក់ទុន $១៥,៦​លាន​ ​ លើ​រោង​ចក្រ​ដំឡើងរថយន្ត
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Economic expert talks solutions for economic growth amid challenges
2. Government mulls ways to keep State Oil Fund from sinking
3. Chinese scholars at a forum in Beijing blast US for disrupting global economic order
4. UK economic outlook has deteriorated, Bank of England warns

Related posts

ក្រសួងការងារ បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសញ្ញាបត្រ បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ១ (C1) វគ្គពិសេសជូនដល់កម្មករនិយោជិត

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin