អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារ អំពាវនាវឲ្យកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុនណាហ្គា​វើលដ៍ ផ្អាកការធ្វើកូដកម្ម ដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩
២. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ជាមួយកូវីដ-១៩
៣. ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា-ចិន កើនឡើងដល់១០,៩៨០ លានដុល្លារ សម្រេចមុនផែនការឆ្នាំ២០២៣
៤. ចិន​នឹង​កាត់​បន្ថយ​ពន្ធ​លើ​ទំនិញ​ពី​ប្រទេស​ចំនួន​៩ កម្ពុជា​នឹង​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Laos’ scenic railway built on mountain of Chinese debt
២. Govt aims for 4% growth
៣. China produces urea in full swing for fertilizer use, emissions reductions amid global shortage: industry practitioners
៤. Oil prices drop 2% as rapid Omicron spread dims fuel demand outlook

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin