អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. NEA ផ្ដល់ឱកាសការងារជាង ២០០កន្លែង នៅថ្ងៃស្អែកនេះ
២. ក្រសួងការងារ នឹងរៀបចំទិវាជាតិអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេក-​ទេស និងវិជ្ជាជីវៈលើកទី៥ នៅខែមិថុនា
៣. អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ប្រមូល​ពន្ធ​បាន​ ​៥​០​% ​នៃ​ផែនការ​ក្នុង រយៈពេល​ ៤​ខែ​
៤. កម្ពុជា-អាមេរិក នឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Q1 GDP growth tops forecast but Ukraine war hits 2022 outlook
2. Vietnam-Laos trade ties growing sustainably
3. Singapore’s exports grow at slower pace of 6.4% in April
4. Sri Lanka down to last day of petrol, new prime minister says

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin