អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. NEA ផ្ដល់ឱកាសការងារជាង ២០០កន្លែង នៅថ្ងៃស្អែកនេះ
២. ក្រសួងការងារ នឹងរៀបចំទិវាជាតិអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេក-​ទេស និងវិជ្ជាជីវៈលើកទី៥ នៅខែមិថុនា
៣. អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ប្រមូល​ពន្ធ​បាន​ ​៥​០​% ​នៃ​ផែនការ​ក្នុង រយៈពេល​ ៤​ខែ​
៤. កម្ពុជា-អាមេរិក នឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Q1 GDP growth tops forecast but Ukraine war hits 2022 outlook
2. Vietnam-Laos trade ties growing sustainably
3. Singapore’s exports grow at slower pace of 6.4% in April
4. Sri Lanka down to last day of petrol, new prime minister says

Related posts

ក្រសួងការងារ បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសញ្ញាបត្រ បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ១ (C1) វគ្គពិសេសជូនដល់កម្មករនិយោជិត

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin