អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា​រកចំណូល​បាន​ទឹកប្រាក់​ជាង​ $៥០០​ លាន​​ ពី​ការនាំចេញ​ឧបករណ៍​អគ្គិសនី
២. ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​របស់​ PAS មានការ​ស្ទុះ​ងើប​ឡើងវិញ​​ ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​១
៣. ផ្នែក​ឯកជន​ក្នុង​វិស័យ​ដឹកជញ្ជូន​ ឃើញ​តួនាទី​កាន់តែ​សំខាន់​របស់​ផ្លូវ​ក្រវាត់ក្រុង​ ៣
៤. ADB នឹង​ផ្តល់​​ហិរញ្ញប្បទាន​ជិត​ $១ ​ពាន់​លាន​​​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. More room to develop Vietnam’s international shipping fleet
2. Exports, tourism help fire up expansion in April
3. Experts: More effective measures needed to address rising food prices, supply hiccups
4. Chinese Red Cross donates $40,000 dry ration packs to Sri Lanka

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin