អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. TVET Day ឆ្នាំនេះ ជាកាលានុវត្តភាពថ្មីមួយទៀតធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានធនធានមនុស្សប្រកបដោយកម្លាំងពលកម្មជំនាញ
២. វិស័យ​កាត់ដេរ​កម្ពុជា​នឹង​មាន​ឧត្តមភាព​ បើ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​អនុវត្ត GFT បាន​ពេញលេញ
៣. រដ្ឋាភិបាល​អនុម័ត​គ​ម្រោ​ង​វិនិយោគ​ ​៤​ ទឹកប្រាក់​ជិត ​$២៨​ លាន
៤. ចំណូលពន្ធ​កើន​​ ២​៨​​% ស្មើ​​ ១​​៧​២​៦​ លាន​ដុល្លារ​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam sees growth in garment exports in first five months
2. New energy subsidy being devised
3. China’s employment improves in May while youth unemployment rises: NBS
4. Japan government hopes BOJ takes ‘necessary’ action on yen, inflation

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin