អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. យល់ដឹងពីជំនួញ៖ កម្ពុជាជាប់លេខ១ នៅអាស៊ាន ក្នុងជំនួញនាំចេញកង់ ខណៈ៤ខែឆ្នាំនេះទទួលចំណូលជាង $៣០៦ លាន
២. កម្ពុជា​នាំ​ទំនិញ​ទៅ​អាមេរិក ​៤ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​កើន​ឡើង​ជាង​៥៣%​​​បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​មុន​
៣. អូស្ត្រាលីជួយកម្ពុជាដាំដំឡូងមីប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
៤. រដ្ឋាភិបាល​ជំរុញ​ប្រតិបត្តិ​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​​ បន្ត​រក្សា​អនាម័យ ​និង​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ភ្ញៀវ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Private sector optimistic about Thailand’s GDP growth target this year
2. ASEAN-US summit shows US ‘values partnership’ with Southeast Asia: PM Lee
3. Sri Lanka economy crisis to get worse before it gets better, PM says
4. China needs to maintain dynamic economic growth to counter geopolitical headwinds: economists

Related posts

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin