អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា ចាប់ផ្តើមមានការកើនឡើងខណៈរដ្ឋបន្ធូរបន្ថយពន្ធនាំចូល៥០%
២. គម្រោងសាងសង់កំពង់ផែទេសចរណ៍ខេត្តកំពត សម្រេចបាន៩៣.៤១% គ្រោងបញ្ចប់នៅចុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ
៣. គម្រោង​វិនិយោគ​ម៉ាឡេស៊ី​ ៣​,​២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​​ចុះបញ្ជី​នៅ​កម្ពុជា
៤. Auto, electrical biz to boost value chain positions
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam’s Q1 GDP growth tops 5%
2. Inflation in Laos higher than projected GDP growth
3. Malaysia will ensure the continual development of SMEs
4. US to consider tariffs on solar imports from Thailand, 3 other SE Asian countries

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin