អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រោងចក្រ​បើក​ដំណើរការ​វិញប៉ុន្តែខ្វះ​កម្លាំង​ពលកម្ម​
២. ពលកម្ម​តម្លៃ​ទាប​ ​និង​ទីតាំង​អំណោយផល​​ផ្តល់​សក្តានុពល​សម្រាប់​ការផលិតគ្រឿង​អេ​ឡិច​ត្រូនិ​ក​នៅ​កម្ពុជា
៣. ប្រេងសាំងធម្មតាឡើងថ្លៃដល់៥២៥០៛ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ៥៦០០៛
៤. តម្លៃ​ម្រេច​មិនមែន GI ធ្លាក់ចុះ​បន្តិច​រដូវ​ប្រមូលផល​នេះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. FTI wary of wage increase
2. Lower-income workers in Singapore will bear brunt of possible recession, say unionists, economists
3. Shanghai lockdown sends chill down meat trade
4. BOJ says fuel, food-driven gains to keep propping up Japan inflation

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin