អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារនឹងចុះធ្វើជំរឿន និងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់កម្មករនិយោជិត នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស
២. តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​វិនិយោគ​របស់​ចិន​នៅ​កម្ពុជា​​កើនឡើង​៣៨​%​ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំនេះ​
៣. គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្លូវ​នាវាចរណ៍​ពី​ទន្លេ​ទៅ​សមុទ្រ​ នឹង​ផ្តល់​ផលប្រយោជន៍​ច្រើន​សម្រាប់​វិស័យ​ដឹកជញ្ជូន និង​ភ័ស្តុភារ​កម្ម​កម្ពុជា​
៤. ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសចិនបានកើនឡើងជាង ១៧ ភាគរយក្នុងឆមាសទី១ នៃឆ្នាំនេះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Laos market favored by many Vietnamese investors: Trade counsellor
2. Bank Indonesia to hold rates in July, calls for a hike grow louder
3. Dollar decline to make Americans poorer: economist
4. Pay fails to keep up with rising prices

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin