អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. គម្រោង​វិនិយោគ​មិន​មែន​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស ​បាន​កើន​ឡើង២៣៦%​គិត​ជា​តម្លៃ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ពីរ​ខែ
២. កម្ពុជា-វៀតណាម បេ្តជ្ញា​បង្កើន​ពាណិជ្ជកម្ម​ទេ្វភាគី លើស ១០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ នៅ​ឆ្នាំនេះ
៣. កម្ពុជា ស្នើឱ្យជប៉ុនជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
៤. ក្រុមហ៊ុន​ចិន​បញ្ចប់​ការសិក្សា​សមិទ្ធិ​លទ្ធភាព ​នៃ​គម្រោង​ផ្លូវ​នាវាចរណ៍ និង​ប្រព័ន្ធ​ភ័ស្តុភារ​កម្ម​ទន្លេបាសាក់
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. IMF cautions Vietnam over rising inflation pressure
2. Thailand to export 50k workers
3. Indonesian farmers support palm oil export ban
4. Value of China-Vietnam cross-border freight trains more than triples in Q1, a stable supply chain for ASEAN

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤-៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ឳកាសការងារជាមន្ត្រីស្ម័គ្រចិត្តជូនដល់សិស្សនិស្សិត និងសាធារណជនទូទៅ!

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin