អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. វិស័យ​កាត់ដេរ​រកចំណូល​បាន​ជាង $៣,១ ​ពាន់​លាន
២. ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​-​ចិន មានតម្លៃ​ជាង​ $២,៨ ​ពាន់​លាន​ ហក់​ឡើង​ប្រមាណ​ជាង ៣៦ ភាគរយ​បើ​ធៀប​ទៅនឹង​ត្រីមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​ ២០២១
៣. របាយការណ៍​ ​AM​RO​ ៖​ ​កម្ពុជា​នឹង​​មាន​​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​​រឹង​មាំ​នៅឆ្នាំក្រោយ
៤. អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចេញសេចក្តីណែនាំពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តការដាក់លិខិតប្រកាស VAT ក្នុងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. BoT maintains its monetary policy
2. Figures, comments on China’s economy in Q1
3. Australia’s unemployment rate hits record low in March
4. Sri Lanka says IMF to consider request for rapid aid

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin