អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.យល់ដឹងពីជំនួញ៖ មន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ប្រាប់ពីចំណុចខ្លាំង ជំនួញវិស័យកាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងកាបូបកម្ពុជា
២.ក្រសួង​កសិកម្មប្រាប់​ឱ្យ​អ្នក​ចង់​នាំចេញ​ផ្លែ​មៀន​ប៉ៃលិន​ទៅ​ប្រទេស​ចិន មក​ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ
៣.មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម៖ យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលខ្មែរ ជួយទ្រទ្រង់ចលនាបំលាស់ទី និងការអភិវឌ្ឍផលិតផលក្នុងស្រុក
៤. កម្ពុជាស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​អាស៊ានដែល​កំពុង​សម្លឹង​មើល​រូបិយប័ណ្ណ​ឌីជីថល
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Thailand Labor Ministry to consider increase in daily minimum wages
2. Mustapa: Malaysia on track to achieve 2022 GDP growth forecast following border reopening
3. China’s Jan-Feb industrial profits up 5%, more efforts needed to help firms
4. BOJ must keep easy policy even as prices rise – senior govt official

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin