អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជាទទួលចំណូលជាង ៩៩លានដុល្លារ ពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២
២. កម្ពុជា​នាំចេញ​ទៅ​ជប៉ុន​មាន​ទឹកប្រាក់​ ​២​៩​១​លាន​ដុល្លារ​ខែ​មករា​​ដល់​ខែកុម្ភៈ​
៣. សមាគម​គ្រាប់ស្វាយ​ចន្ទី​ជួយ​សមាជិក​បង្កើន​កា​រលក់
៤. សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា រៀបចំសិក្ខាសាលាបញ្រ្ជាបចំណេះដឹងផ្លូវច្បាប់ ដល់ពាណិជ្ជករតាមបណ្តាខេត្តចំនួន១៧
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Malaysia to exclude some sectors from minimum wage rate mandate
2. Thailand mulls more FTAs to expand export markets
3. China’s economy grows 4.8% in the first quarter of 2022
4. UK employers offer an average 2.8% pay rise to staff, survey shows

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin