អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. លោក​ ហ៊ុន សែន ចេញ​សារាចរ​ស្តីពី​ការរៀបចំ​ខួប​លើក​ទី​១៣៦ ​នៃ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ
២. គម្រោង​វិនិយោគ​ ក្រៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ចំនួន​៣៥ ដែលមាន​ទឹកប្រាក់​ជាង $២​ពាន់​លាន​ត្រូវបាន CDC អនុម័ត
៣. កម្ពុជា​ជំរុញ​វិស័យ​យានយន្ត និង​អេឡិចត្រូនិក
៤. កញ្ញា រចំ មុន្នី ជនជាតិដើមភាគតិចចាប់ជំនាញ«បច្ចេកវិទ្យាអប់រំ»ដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យអប់រំជាតិ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. 3.22 million workers in South Korea paid less than minimum wage
2. Shanghai leads China’s foreign trade, expanding 14.6 percent in Q1
3. UK set for slowest growth in G7 as Ukraine war hits global economy
4. Oil prices rebound after sharp losses as supply concerns dominate

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០-២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin