អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ឳកាសការងារជាមន្ត្រីស្ម័គ្រចិត្តជូនដល់សិស្សនិស្សិត និងសាធារណជនទូទៅ!

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា នៃក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សូមជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិត និងសាធារណជនទូទៅឱ្យបានជ្រាបថា អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីស័្មគ្រចិត្ត ចំនួន ២៥នាក់ អនុវត្តការងារអង្កេត ស្រាវជ្រាវ និងការងារចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា សម្រាប់រយៈពេល ៤ខែ (ខែមេសា-កក្កដា ឆ្នាំ២០២២)។ បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើ CV មកកាន់សារអេឡិចត្រូនិក របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ដែលមានអាសយដ្ឋាន [email protected][email protected] ឬតាមប្រអប់សារបស់ Facebook Page អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។

Related posts

កម្ពុជា-ហ្វីលីពីន ប្តេជ្ញាពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌទ្វេភាគី និងអាស៊ាន

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin