អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រាប់​ភាគី​កូរ៉េ​ពី​ឱកាស​វិនិយោគ​លើ​ ៥ វិស័យ​នៅ​កម្ពុជា
២.កម្លាំងពលកម្មមានជំនាញច្បាស់លាស់ នឹងជួយទាក់ទាញ
វិនិយោគ និងបង្កើតបរិយាកាសល្អដល់ការធ្វើធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា
៣. ទី​ផ្សារ​អេ​ឡិច​ត្រូនិ​ក​កម្ពុជា​​ចាប់ផ្តើមដំណើរការ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ថ្ងៃនេះ​
៤. កម្ពុជាចាប់ផ្តើមប្រមូល VAT ចំពោះពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិក ពីថ្ងៃស្អែកតទៅ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. March economic activity pressured by rising inflation, infections
2. Japan’s unemployment rate in February falls to 2.7%
3. China’s factory, services sectors slump together for first time since 2020
4. House price growth at 17-year high, says Nationwide

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin