អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សាកល្បង នៅខែកក្កដាឆ្នាំនេះ
២. សហគ្រិនខ្មែរចាប់ដៃគូជាមួយ តំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ហូឡង់នាំយកផលិតផលសិប្បកម្មកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ
៣. Number of factories ticks up
៤. Economy may expand 5.6% in 2022: minister
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Thai shippers forecast exports to gain 5% in Q1
2. Indonesia’s fiscal support should be tapered as economy recovers-Finance Minister
3. China misses trade targets it promised to Trump
4. U.S. posts record trade deficit in 2021

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២០-២១ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin