អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រុមហ៊ុនចំនួន៤ បានបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា ក្នុងទឹកប្រាក់ជាង ១៦លានលានដុល្លារ
២. ​កម្ពុជានាំ​ទំនិញ​ទៅ​ជប៉ុន​កើន​ជិត ១២% ខណៈ​ពាណិជ្ជកម្ម​រួម​កើន​ជាង ១៦%
៣. ទំហំពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​កម្ពុជា​-​ចិន​ឈានដល់​ជិត​ $៧​ពាន់​លាន​ក្នុង​រយៈពេល​៧​ខែ​ដំបូង
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Trinity sees inflation peak in Q3
2. Indonesia current account surplus widens in Q2 to 1.1% of GDP
3. Shanghai’s foreign trade maintains high growth in July, boosts rapid development of Yangtze River Delta

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin