អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រុមហ៊ុនចំនួន៤ បានបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា ក្នុងទឹកប្រាក់ជាង ១៦លានលានដុល្លារ
២. ​កម្ពុជានាំ​ទំនិញ​ទៅ​ជប៉ុន​កើន​ជិត ១២% ខណៈ​ពាណិជ្ជកម្ម​រួម​កើន​ជាង ១៦%
៣. ទំហំពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​កម្ពុជា​-​ចិន​ឈានដល់​ជិត​ $៧​ពាន់​លាន​ក្នុង​រយៈពេល​៧​ខែ​ដំបូង
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Trinity sees inflation peak in Q3
2. Indonesia current account surplus widens in Q2 to 1.1% of GDP
3. Shanghai’s foreign trade maintains high growth in July, boosts rapid development of Yangtze River Delta

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin