អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥-៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា រង់ចាំការចុះពិធីសារនាំចេញផ្លែមៀនប៉ៃលិនទៅចិន និងត្រៀមចរចាបើកទីផ្សារនាំចេញដូងក្រអូបបន្ថែម
២. កម្ពុជា កំពុងពិនិត្យ​លទ្ធភាពនៃការបង្កើត កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាមួយជប៉ុន
៣. ប្រតិបត្តិករ​ទេសចរណ៍​ថា ​ការ​ផ្អាក​ប្រមូល​ពន្ធ​៦​ខែ​លើ​អាជីវ​កម្ម​ទេសចរណ៍​គឺ​បាន​រួម​ចំណែក​ដល់​ការ​រស់​ឡើង​វិញ​នៃ​វិស័យនេះ
៤. Cambodia-Korea trade tops $965 million in 2021
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. VN leather, footwear industry sets $25B export target
2. Kingdom predicts 4% economic growth amid uncertainty posed by pandemic
3. China to see moderate CPI growth in 2022 despite global inflationary pressure: NDRC
4. US jobs growth stronger than expected as economy shrugs off Omicron

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin