អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. NEA សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗ១០ ដោយនាំយកឱកាសការងារជិត ២ពាន់កន្លែង ក្នុងវេទិកាការងារ នាថ្ងៃទី២៥ ខែសីហានេះ
២. កម្ពុជា​-​វៀតណាម នឹង​ដំឡើង​ចំនួន​រថយន្ត​ដឹកទំនិញ​ឆ្លង​ព្រំដែន
៣. ការនាំចេញ​ស្វាយ​ស្រស់ និង​តំណាប់​ស្វាយ ធ្លាក់​ជិត ២៧%
៤. បង់​ក្លា​ដែ​សកំពុងរៀបចំយន្តការនាំចេញអង្ករពីកម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. FTI calls for industrial power subsidies
2. Development of logistics competitive index aims to develop logistics industry
3. China says international services trade faces challenges
4. Bangladesh cuts school and office hours to save power

Related posts

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ប្រកាសលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

bun

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ ប.ស.ស. នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះ បានបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០២០ របស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.)

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin