អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២-៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រយៈពេល៩ខែ កម្ពុជានាំចេញអង្ករជាង៤០ម៉ឺនតោន ថយចុះ ១៥ភាគរយ
២. ធនាគារជាតិ បញ្ចេញសាច់ប្រាក់ដុល្លារ ៥០លានទៀត សម្រាប់ដាក់ដេញថ្លៃលើទីផ្សារអត្រាប្តូរប្រាក់
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Nike, Under Armour and others face supply problems in Vietnam
២. Headwinds Mounting for World Economy Into Final Stretch of 2021
៣. ‘Greenflation’ concerns mount amid ESG drive

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ឳកាសការងារជាមន្ត្រីស្ម័គ្រចិត្តជូនដល់សិស្សនិស្សិត និងសាធារណជនទូទៅ!

Admin