អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ពលករ​ចំណាកស្រុក​ជាង ​១​ពាន់​នាក់​បានការ​ងារ​ស្រប​ច្បាប់​នៅ​ថៃ
២. ខែដំបូងឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជានាំចេញអង្ករ៥៣,០៣៦តោន គិតជាទឹកប្រាក់ជិត៣៦លានដុល្លារ
៣. ទីផ្សារនាំចេញស្វាយកាន់តែធំ ជំរុញឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបង្កើនទៅលើគុណភាពដាំស្វាយកាន់តែខ្លាំង
៤. Cambodia-Japan trade clocks in at $2.33B: JETRO
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Thailand’s 2021 investment pledges up 59% to US$19.5 billion on FDI and BCG Boost – BOI
2. Indonesia Q4 GDP seen up nearly 5per cent on exports, improved consumption
3. Philippine annual inflation eases to 3% in January
4. Interest rates rise again in bid to cool soaring prices

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin