អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.កម្ពុជា​រំពឹង​ថា​នឹង​នាំចេញ​គ្រាប់ស្វាយ​ចន្ទី​កែច្នៃ​​ទៅ​​ជប៉ុន៣ពាន់​តោន​
២. វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជានឹងងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះរយៈពេល២ឆ្នាំ
៣. $2.3B of projects greenlit in January
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Rice export target set at 7m tons
2. Economic Watch: China-Europe trade shows resilience with strong performance in 2021
3. EU policymakers must do more to boost telco investments
4. A record number of Americans quit their jobs in 2021

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០-១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ឳកាសការងារជាមន្ត្រីស្ម័គ្រចិត្តជូនដល់សិស្សនិស្សិត និងសាធារណជនទូទៅ!

Admin