អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា​នឹង​ទាក់ទាញ​លំហូរ​វិនិយោគ​ធំៗ ​ជាមួយ​ផែនការមេ​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ដែល​មាន​តម្លៃ $៥០ ​ពាន់​លាន
២. CDC អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ​ចំនួន ៦ ដែល​មាន​ទឹកប្រាក់​ជិត ៨០ ​លាន​ដុល្លារ
៣. រោងចក្រ​ដំឡើង​រថយន្ត​ដំបូង​គេ​របស់​អាមេរិក ​បាន​បង្ហាញ​វត្តមាន​នៅ​កម្ពុជា
៤. កម្ពុជារៀបចំ​ជំនួយ​សង្គម​ថ្មី​សម្រាប់​ជន​ក្រីក្រ​​ឆ្នាំ​២០២៣​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Weak baht helps some sectors
2. MoF moves to deal with petrol price hikes
3. China likely to keep lending benchmark LPR unchanged amid global central bank tightening
4. Sri Lanka should have gone to IMF sooner, says central bank governor

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩-២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin