អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. មន្ត្រី និងអ្នកជំនួញល្បីៗ ជំរុញឲ្យសិស្សងាកមករៀនជំនាញបច្ចេកទេស ដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ សម្រាប់អ្នកវិនិយោគ
២. វិស័យអាកាសចរណ៍កម្ពុជានៅតែបោះជំហានទៅមុខទោះបីវិបត្តិជំងឺ«អូមីក្រុង»បន្តក្តីព្រួយបារម្ភខ្ពស់យ៉ាងណាក្តី
៣. គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពលើការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការចំណតផែកុងតឺន័រ នៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ
៤. Cambodia ranks top for lowest operating costs among nine countries in Asia
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Consumers call for swift action
២. China sees improving consumption, stable employment and surging residential income in 2021
៣. Japan finance minister vows stable JGB issuance via dialogue with markets
៤. UK government to cut funding for BBC in a blow to network’s finances

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin