អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារ បង្ហាញលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា លើកទី២
២. ម្រេច​ជិត ៧​ ពាន់​តោន ​ត្រូវបាន​នាំចេញ​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ
៣. កម្ពុជា​ត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់ ​សម្រាប់​ចរចា​ជាមួយ​ថៃ​លើ​បញ្ហា​តំបន់​ប្រេង​ត្រួតស៊ីគ្នា​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Indonesia’s central bank raises benchmark interest rate to anticipate rising inflation
2. SCO banks to prompt collaboration in key areas to boost regional economic recovery

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin