អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារ បង្ហាញលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា លើកទី២
២. ម្រេច​ជិត ៧​ ពាន់​តោន ​ត្រូវបាន​នាំចេញ​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ
៣. កម្ពុជា​ត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់ ​សម្រាប់​ចរចា​ជាមួយ​ថៃ​លើ​បញ្ហា​តំបន់​ប្រេង​ត្រួតស៊ីគ្នា​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Indonesia’s central bank raises benchmark interest rate to anticipate rising inflation
2. SCO banks to prompt collaboration in key areas to boost regional economic recovery

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤-៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧-៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin